-->

Навички XXI століття

Мета гімназії «Гармонія» - формування у наших учнів Навичок ХХІ століття, які знадобляться молодим людям для того, щоб бути успішними в умовах сучасного глобалізованого та мінливого світу.

Навчальні та інноваційні навички

Творчість та інноваційність

 • Здатність до оригінальності та інноваційності в діяльності.
 • Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших.
 • Відкритість та сприяння новим різноманітним перспективам.
 • Робота над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у царину, в яку впроваджується інновація.

Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми

 • З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей.
 • Здійснення вибору та ухвалення комплексних рішень.
 • Розуміння взаємозв’язків між системами.
 • Визначення та постановка суттєвих запитань для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення.
 • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання.
 • Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем.

Комунікативні навички та навички співробітництва

 • Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання.
 • Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами.
 • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання.
 • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи.
 • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедійних засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички

Інформаційна грамотність

 • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.
 • Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до інформації та її використанням.

Медіаграмотність

 • Розуміння характеристик та принципу побудови медіаповідомлень, для яких цілей, із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені.
 • З’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіаповідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку.
 • Розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до інформації та її використанням.

IКT-грамотність (грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій)

 • Належне використання цифрових технологій, інструментів та комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань.
 • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

Життєві та кар’єрні навички

Гнучкість та пристосовуваність

 • Адаптація (гнучкість у пристосуванні) до різних ролей та рівнів відповідальності.
 • Ефективна праця в умовах двозначності (неоднозначності) та зміни пріоритетів.

Ініціатива та самоспрямованість

 • Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання.
 • Вихід за межі наявної майстерності та вимог навчальної програми для дослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей.
 • Прояв ініціативи з покращення навичок для досягнення вищого професійного рівня.
 • Визначення навчальних завдань, виділення головних та виконання їх без стороннього нагляду.
 • Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження.
 • Бажання і здатність навчатися протягом всього життя.

Соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур

 • Належна та продуктивна праця разом з іншими.
 • Використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно.
 • Визнання культурних розбіжностей та використання різних перспектив для підвищення інновації та якості роботи.

Продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники

 • Встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи.
 • Демонстрація старанності та позитивної робочої етики (наприклад, пунктуальність та надійність).

Лідерство та відповідальність

 • Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети.
 • Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети.
 • Виявлення чесної та етичної поведінки.
 • Діяльність відповідно до інтересів широкої спільноти.

Контактна інформація

 • Адреса Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 15
 • Тел.: (0352) 25-76-49, (0352) 52-13-72,
 • Email: garmonija.gimnazija@gmail.com

Про нас кажуть

Top