-->

Виконуємо завдання з математики

Вступник у 5 клас повинен вміти:

 • розв’язувати складену задачу на 3 дії,
 • здійснювати та перевіряти обчислення,
 • знаходити частину числа та числа за значенням його частини;
 • знаходити значення виразу із змінною;
 • розв’язувати просте рівняння;
 • порівнювати величини з використанням перетворення іменованих чисел;
 • знаходити периметр та площу прямокутника;
 • називати геометричні фігури, їх ознаки.

Програма вступних випробувань з математики для абітурієнтів у 6-9 класи охоплює всі розділи програми основної школи.

Вступник повинен знати:

 • означення правильного і неправильного дробів;
 • назви розрядів десяткових знаків у запису десяткового дробу;
 • означення відсотка, відношення і пропорції, основну властивість пропорції;
 • правила додавання, віднімання і множення одночленів і многочленів;
 • формули скороченого множення;
 • правила виконання дій над степенями з цілим показником;
 • правило ділення степенів з цілим показником;
 • основну властивість дробу;
 • означення функції, області визначення і області значень функції;
 • способи завдання функції;
 • графіка функції;
 • основні елементарні функції;
 • означення квадратного рівняння;
 • формули дискримінанта, коренів квадратного рівняння;
 • формули для площ прямокутника, круга;

вміти:

 • читати і записувати звичайні дроби;
 • виділяти цілу і дробову частину з неправильного дробу;
 • перетворювати мішаний дріб у неправильний;
 • порівнювати, додавати і віднімати звичайні дроби з однаковими і різними знаменниками;
 • порівнювати десяткові дроби;
 • виконувати додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів;
 • знаходити відсотки від числа та за його відсотком.
 • розв’язувати три основні задачі на відсотки;
 • знаходити невідомий член пропорції;
 • спрощувати числові і найпростіші буквені вирази з цілим показником; розв’язувати нескладні раціональні рівняння;
 • знаходити область визначення та область значень функції;
 • будувати графіки елементарних функцій;
 • розв’язувати лінійні та квадратичні нерівності;
 • розв’язувати системи лінійних рівнянь та нерівностей;
 • виконувати обчислення виразів з арифметичним квадратним коренів.

Контактна інформація

 • Адреса Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 15
 • Тел.: (0352) 25-76-49, (0352) 52-13-72,
 • Email: garmonija.gimnazija@gmail.com

Про нас кажуть

Top