Служба охорони здоров'я


Без здоров’я і мудрість незавидна, І мистецтво бліде, і сила в’яне, І багатство без користі, І слово без сили.

Геофіл

Основним завданням медичної служби Галицького коледжу ім. В. Чорновола є збереження здоров’я учасників навчального процесу. На базі Галицького коледжу діють два медичних кабінети:

Корпус №1; вул.. Б. Хмельницького 15; медична сестра Шелест Ірина Богданівна; Корпус №2; вул.. Б. Лепкого 4; лікар Никитюк Надія Григорівна.

Графік роботи медпунктів: Понеділок- п’ятниця; З 8.30 до 18 год.; Обідня перерва: 12.42—14.00

Медичний пункт корпусу №1 знаходиться на другому поверсі у лівому крилі закладу. Це просторий кабінет, добре освітлений за допомогою природного освітлення, а також обладнаний лампами штучного освітлення та холодним водопостачанням. Медичний пункт корпусу №2 знаходиться на першому поверсі закладу і складається із двох суміжних кабінетів: кабінету лікаря та кабінету для надання невідкладної допомоги. Медичний пункт добре освітлений за допомогою природнього освітлення, обладнаний лампами штучного освітлення, холодним водопостачанням. Відповідно до чинних норм законодавства медичні кабінети Галицького коледжу ім.. В. Чорновола укомплектовані засобами медичного призначення та лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Медичні працівники, лікар Никитюк Надія Григорівна та медична сестра Шелест Ірина Богданівна виконують наступні завдання:

 • Постійно контролюють стан здоров’я учнів та студентів;
 • Здійснюють профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;
 • Надають першу та невідкладну медичну допомогу у разі гострого захворювання або травми;
 • Організовують госпіталізацію студентів за наявності показань та інформують про це батьків;
 • Здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, за дотриманням раціональності режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • Контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму;
 • Проводять санітарно-просвітницьку роботу серед студентів та працівників закладу;
 • Ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України;
 • Слідкують за проходженням працівниками закладу обов’язкових медичних оглядів та наявності у них особових медичних книжок;
 • Здійснюють щомісячно огляди на педикульоз та коросту серед студентів коледжу;
 • Ведуть облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, дотримуються правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечують своєчасне поповнення;
 • Приймають участь у підготовці студентів до змагань з надання невідкладної долікарської допомоги « Школа безпеки» та «Сокіл»;
 • Обслуговують спортивні змагання у спортивному залі закладу.

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input