eTwinning

Категорія: eTwinning
Автор: Lukas

З метою пропагування європейських цінностей у серпні 2016 року гімназійний євроклуб долучився до європейської освітньої платформи eTwinning – навчальної програми Європейської Комісії, започаткованої у 2005 році, з метою розвитку співпраці європейських країн. Зареєструвавшись у мережі, перед нами відкрилася можливість реалізації спільних проєктів з іншими європейськими школами. Учні відкривають для себе нові перспективи роботи у незвіданих досі сферах, тренують навички командоутворення та колаборативної співпраці, отримують досвід створення нових проєктів. Окрім того, робота в мережі eTwinning – це потужний стимул для вивчення іноземної мови і покращення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій.  Робота у програмі сприяє розвиткові демократичної культури, формуванню політико-правових і соціально-економічних знань – завдяки цьому  відбувається пропагування загальноєвропейських демократичних цінностей, ознайомлення із побутом та  культурою населення інших країн Європи, а також ми вчимося представляти власну культуру, країну та спосіб життя.

Тому, перед учасниками програми поставлені основна мета та завдання, яким ми намагаємося неухильно слідувати:

- інтеркультурні принципи навчання;

- оволодіння новою інформацією та новими комунікаційними технологіями;

- транснаціональна кооперація в галузі європейської освіти.

На уроках, під час роботи над проєктами, ми розвиваємо наше бачення, уявлення та знання

- про загальнолюдські, національні цінності, поняття про права людини як найвищу цінність; знання про європейські ідеї, свободу, право;

- про сучасну Європу, її історію, географічні особливості європейського регіону, національні та світову культури, релігійні та мовні особливості, освіту, науку європейських країн – вони допомагають усвідомити полікультурність Європи, взаємозалежність розвитку європейських культур, спільну європейську належність і місце української культури в контексті європейської;

- політико-правові знання, тобто усвідомлення таких понять, як демократія, тоталітаризм, знання про європейське суспільство, його інститути.

       Загалом, робота у проекті eTwinning та євроклубі розширює сферу освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи. Вона надає можливість розвивати в учнів такі ключові принципи та компетенції 21го сторіччя як інтегрованість, колаборативність та індивідуальна робота, спрямованість на учня, технологічна іноваційність, направленість на соціальний та емоційний аспекти навчання, самооцінка та рефлексія, самооцінка учнями своїх трансверсальних навичок.   Це чудова можливість реалізувати креативний підхід у навчанні і нагадати усім нам, що навчатися й навчати – не лише потрібно, але й цікаво!