Учнівське самоврядування

Комісії учнівського самоврядування

Угімназії «Гармонія»  Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола діють чотири комісії:  комісія з навчальної роботи, комісія питань культурно-масової роботи, комісія національно-патріотичного виховання та комісія з питань спортивного виховання. До складу кожної комісії входить по одному представнику із кожного класу, бажаючі учні також можуть долучитись до скаду комісій. На першому засіданні комісії обирається її голова. Голова комісії координує роботу комісії, скликає та проводить її засідання, звітує про проведену й заплановану роботу комісії.

Комісія з навчальної роботи 

Комісія з навчальної роботи гімназії «Гармонія»  Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола спрямовує свою роботу на контроль за відвідуванням гімназистами пар та уроків, успішністю у навчанні, дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.

До складу комісії входять:

Паршин Яна (5 клас)

Балан Юлія (6 клас)

Бабюк Андрій (7 клас)

Статкевич Ольга (8 клас)

Бобик Тетяна ( 9 клас)

Комісія питань культурно-масової роботи

Комісія з питань культурно-масової роботи спрямовує свою роботу на досягнення високого культурного та духовного рівня відпочинку гімназистів. Вона допомагає проводити й проводить концерти, тематичні вечори, змагання, свята й найрізноманітніші заходи.

До складу комісії входять:

Киць Божена (5 клас)

Рябініна Вероніка (5клас)

Асса Жасмін (6 клас)

Багрій Олена (7 клас)

Беш Христина (8 клас)

Саган Ірина (8 клас)

Скіра Христина ( 9 клас)

Комісія національно-патріотичного виховання

Комісія національно-патріотичного виховання спрямовує свою роботу на виховання національно-свідомої та духовно-багатої людини з високим почуттям національної та людської гідності, патріота держави та захисника її інтересів.

До складу комісії входять:

Гандзій Дмитро (5 клас)

Бавдис Жанна (6 клас)

Маланчук Максим  (7 клас)

Стадницький Олександр (7 клас)

Бохняк Юлія (8 клас)

Підгірна Катерина ( 9 клас)

Комісія з питань спортивного виховання

Комісія з питань спортивного виховання спрямовує свою роботу на залучення гімназистів до спортивного життя та пропаганду здорового способу життя.

Вона залучення учнів до спортивного життя гімназії, коледжу, міста, області; проводить туристичний відпочинок студентів; залучає студентів в спортивні гуртки;  бореться з курінням та іншими шкідливими звичками, до яких можуть бути схильні гімназисти.

До складу комісії входять:

Гавриляк Оксана (5 клас)

Гураль Валентин (6 клас)

Новіченко Анастасія (6 клас)

Гураль Богдан  (7 клас)

Каушан Катерина (8 клас)

Пинило Тетяна ( 9 клас)