Повідомлення
  • Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Плани на майбутнє

Категорія: Вивчаємо досвід

29 жовтня 2014 року у Тернопіль завіта1ла команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В., які запропонували до впровадження концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, розроблену на основі як власних напрацювань, так і передових та найбільш ефективних відповідних методик.

Науково-педагогічний проект «Інтелект України» реалізується на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечений комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Учні початкових класів, які працюють за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки України навчально-педагогічний проект «Інтелект України» рекомендовано до подальшого впровадження. На сьогодні діти з Київської, Харківської, Дніпропетровської областей вже мають можливість навчатись у таких класах, є зацікавленість й інших регіонів України.

Делегація вчителів Тернопільської області, до складу якої входила директор гімназії «Гармонія» Галина Балан, відвідала 25-27 листопада 2014 року Харківську гімназію № 169 з метою вивчення досвіду колег, які вже впродовж семи років працюють за програмами навчально-педагогічного проекту «Інтелект України».

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці «Читання» діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці «Я і Україна» вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.  

{gallery}bachenya/dosvid/charkiv_gimnazia{/gallery}

Перегляди: 758